Địa chỉ: Thôn Quang Châu
Hotline: 0967640209
Hoạt động vệ sinh là một hoạt động vô cùng quan trọng trong truong trường mầm non. Đặc biệt là tạo cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh thường xuyên càng khó hơn.  Để trẻ có thói quen tốt này tôi đã dạy trẻ biết ý nghĩa của viêc giữ  gìn vệ sinh thường xuyên. đặc biệt trong thời gian vừa qua dịch bệnh ...