Địa chỉ: Thôn Quang Châu
Hotline: 0967640209

Giáo viên Trường Mầm non Ngọc Châu tham gia trồng, chăm sóc và thu hoạch rau.

Nguồn: Trường MN Ngọc Châu