Địa chỉ: Thôn Quang Châu
Hotline: 0967640209

Trường Mầm non Ngọc Châu phối hợp với trại y tế xã Ngọc Châu khám sức khỏe cho trẻ đợt 1 năm học 2020-2021.

Nguồn: Trường MN Ngọc Châu