Địa chỉ: Thôn Quang Châu
Hotline: 0967640209

Chi đoàn Trường MN Ngọc Châu kết hợp với BCH Đoàn xã Ngọc Châu phát động phong tròng "Hướng về miền Trung"

Nguồn: Chi đoàn MN Ngọc Châu