Địa chỉ: Thôn Quang Châu
Hotline: 0967640209
 • Hà Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0971187886
  • Email:
   manhnhuthuy2013@gmail.com
 • Ngọ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0989441496
  • Email:
   xuanngobm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi; tổ phó tổ MG 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0377735926
  • Email:
   thuommnngocchau@gmail.com
 • Dương Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0989463379
  • Email:
   huongmnngocchau@gmail.com
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988634236
  • Email:
   lymnngocchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là nhân viên nuôi dưỡng

 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986467618
  • Email:
   mymymnngocchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là hiệu trưởng trường mầm non Ngọc Châu từ tháng 8/2013 cho đến nay

 • Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0916731136
  • Email:
   loihuatinhyeu303@gmail.com
 • Giáp Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0336796350
  • Email:
   giapthihoamnsv@gmail.com
 • Giáp Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên MG lớp 5-6 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01643669507
  • Email:
   yenmnngocchau@gmail.com
 • Phạm Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp MG 3-4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0385294008
  • Email:
   phamthingoan82@gmail.com
 • Vũ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0377573251
  • Email:
   Duyenmnngocchau@gmail.com
 • Lê Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng tổ Hành chính - Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368410748
  • Email:
   phuonglan2381983@gmail.com